„Portrety” – zajęcia na wystawie „Sportretowani. Historie kostiumem opowiedziane”.