EDD 2022 - Prelekcja Ireny Klimaszewskiej, poświęcona kłodzkim augustianom