Monotypia na wesoło

ElbietaWidawskamini.jpg

Monotypia na wesoło
Warsztaty tworzenia niepowtarzalnych grafik inspirowanych techniką monotypii. Podczas zajęć wykonamy prace przedstawiające między innymi kłodzkie zabytki czy abstrakcje, będziemy rysować i odciskać, posłużymy się liśćmi, trawami, wycinankami i innymi możliwymi do odbicia elementami, tworząc fantazyjne, barwne kompozycje.

monotypia (gr. monos – jeden, typos – odbicie) – artystyczna technika graficzna pozwalająca na uzyskanie tylko jednej odbitki.

Wstęp - 18 zł od osoby

Zapraszamy grupy zorganizowane do 20 osób.

Czas trwania: 45-60 minut.