Pocztówka z podróży - Podróże w czasie - warsztaty łączące pokolenia

27.07.2021 12:00
Pocztówka z podróży

Podróże w czasie - warsztaty łączące pokolenia

Międzypokoleniowe zajęcia skierowane do dziadków i wnuków, których celem jest wspólne, aktywne odkrywanie historii, sztuki i tradycji ziemi kłodzkiej.

Zajęcia pod nazwą - Pocztówka z podróży odbędą się 27 lipca 2021 r. o godz. 12.00

Uczestnicy warsztatów stworzą kartki pocztowe stylizowane na tzw. grussy, popularne na początku XIX i XX w. pocztówki opatrzone napisem „Pozdrowienia z...”. Przedstawiały one najczęściej panoramy miejscowości ziemi kłodzkiej oraz ich najciekawsze obiekty. Uczestnicy zajęć poznali historię widokówek, obejrzeli prezentację multimedialną „Ziemia kłodzka na dawnej karcie pocztowej” i przy wykorzystaniu techniki scrapbookingu samodzielnie przygotowali pocztówki.

 

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY ŁĄCZĄCE POKOLENIA
pn. „Podróże w czasie”realizowane przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652