Sybir – utrwalone w kadrze, zapamiętane w obrazach