Wydawnictwa

Nasze drogi do małej ojczyzny. Rodzinne wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej.

Nasze Drogi do Małej Ojczyzny.jpg

Książka jest pokłosiem trzech edycji konkursu historycznego pt. Z jakimi wydarzeniami historycznymi związane są losy Twojej rodziny, organizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej i kłodzki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Zawiera 29 spisanych i wyróżnionych w konkursie wspomnień, zebranych przez uczniów wśród najstarszych członków swoich rodzin, przybyłych na ziemię kłodzką po zakończeniu II wojny światowej. Publikacja zawiera także bogaty materiał ilustracyjny, m.in.

Mistrz i Uczeń: Zbigniew Horbowy – Ryszard Bilan.

Mistrz i uczeń.jpg

Katalog wystawy będącej konfrontacją twórczości dwóch związanych z ziemią kłodzką artystów, Zbigniewa Horbowego, wybitnego projektanta szkła oraz Ryszarda Bilana – malarza, grafika i rzeźbiarza, mieszkającego i tworzącego we Francji, związanego z Kłodzkiem latami spędzonego tu dzieciństwa.

Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum.

Michał Klahr Starszy.jpg

Katalog wystawy przygotowanej w 300-lecie urodzin i 250-lecie śmierci jednego z czołowych śląskich artystów 1. połowy XVIII stulecia prezentuje postać i dorobek twórczy artysty oraz opis wraz z materiałem ikonograficznym eksponowanych na wystawie dzieł.

Kłodzko, dzieje miasta.

Pierwsza polska monografia Kłodzka, przedstawiająca miasto od czasów prehistorycznych po lata 90. XX w. Obszerne rozdziały opowiadają o pradziejach i średniowieczu w Kłodzku, czasach nowożytnych, życiu miasta w XIX i na początku XX w. oraz jego powojennych losach. W pracy znajdziemy osobne rozdziały poświęcone dziejom sztuki w Kłodzku oraz jego środowisku przyrodniczemu. Publikacja zawiera bardzo bogaty materiał ikonograficzny.

Grafika i malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX stuleciu – pokolenia. Katalog wystawy 9 IV – 16 V 1999.

Grafika malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX w..jpg

Katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem prezentuje zarówno dorobek twórców młodego pokolenia, tj. artystów tworzących od lat 60. po 90. XX w., prace pokolenia powojennego, jak też grupy kłodzkich malarzy pochodzenia niemieckiego skupionych przed 1945 r. wokół „Verein für Glatzer Heimatkunde”

Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku.

Dom w Zwierciadle minionego czasu.jpg

Publikacja towarzysząca wystawie pt. Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku zawiera teksty będące próbą odtworzenia wizerunku domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w., stąd część artykułów porusza problem kultury mieszczańskiej w sposób uniwersalny, część bezpośrednio wiąże się z Kłodzkiem, ukazując jego oblicze i przemiany zachodzące w tym okresie.

Ryszard Bilan. Powroty. Malarstwo, grafika, rzeźba.

Powroty - okładka.jpg

Katalog jest publikacją towarzyszącą wystawie otwartej 12.09.2014 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W katalogu znalazł się biogram Ryszarda Bilana, fragmenty wywiadu z artystą oraz krótkie podsumowania jego twórczości malarskiej, graficznej oraz rzeźbiarskiej. Bogato ilustrowane wydawnictwo ukazuje przekrój dorobku artystycznego z ostatnich 40. lat.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat dla regionu 1963-2013.

50lat_cover.jpg

Chcąc uczcić przypadający w 2013 r. jubileusz 50-lecia działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej placówka wydała publikację poświęconą jej wieloletniemu dorobkowi. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część zatytułowana 50 wydarzeń na 50-lecie zawiera krótki przegląd wybranych wydarzeń organizowanych przez Muzeum w latach 1963-2013.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12

zeszyty.png

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12, red. Irena Klimaszewska, Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2013, ss. 284.

Miło nam poinformować, że ukazał się 12. tom znanego muzealnego periodyku, w którym dominuje problematyka historyczna regionu kłodzkiego, a zawartość tradycyjnie została podzielona na następujące bloki: Artykuły; Dokumenty i materiały; Recenzje, omówienia, polemiki; Kronika; Nekrologi.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2011, nr 11

okladka_zeszyty_11.jpg

Zainteresowanych dziejami Kłodzczyny pragniemy zawiadomić, że właśnie ukazał się kolejny, 11. numer „Zeszytów”. Jak sądzimy będzie on ciekawą lekturą, zawiera bowiem materiał będący efektem prac badawczych nad dziejami Kłodzczyzny, poruszający  tematy, których brak w literaturze polskojęzycznej dotyczącej regionu kłodzkiego był bardzo wyraźny.

Subskrybuje zawartość