Duszek Maksio i tajemnica muzealnego dziedzińca

Duszek Maksio i tajemnica muzealnego dziedzińca

Z przyjemnością informujemy, że muzeum wydało kolejną część bajeczki o przygodach muzealnych skrzatów i ich przyjaciół pt. Duszek Maksio i tajemnica muzealnego dziedzińca.
"Noc była przepiękna - mroźna, skrząca się milionami gwiazd na niebie......" - tak zaczyna się najnowsza książeczka, a dalej będzie już tylko bardziej tajemniczo i ciekawie.
Autorem tej niezwykłej bajki jest Irena Klimaszewska. Ilustracje wykonała Malwina Karp, a autorem zdjęć jest Tomasz Gmerek i Tadeusz Jażdżewski, na język czeski przetłumaczył ją Petr Neuman.
Bajka jest dwujęzyczna: z jednej strony możemy czytać po polsku, a z drugiej po czesku.

Duszek Maksio i tajemnica muzealnego dziedzińca. Strašidýlko Maxík a tajemství muzejního nádvoří. Autor: Irena Klimaszewska, s. 70. 21 x 21 cm.

Wydawnictwo bezpłatne

Książkę wydało Muzeum Ziemi Kłodzkiej dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.