Dział Naukowo-Oświatowy

Misją pracowników Działu Naukowo-Oświatowego jest upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu, historii i sztuki, pobudzenie kreatywności, rozwijanie talentów i zainteresowań.
Prowadzimy działania edukacyjne i artystyczne skupiające się wokół tematyki związanej z ziemią kłodzką, regionem i zbiorami, oparte na lokalnych tradycjach służące wszechstronnemu rozwojowi człowieka.

Przygotowujemy i prowadzimy autorskie lekcje i warsztaty muzealne, podczas których staramy się angażować nie tylko umysły uczestników, nakierowując na kreatywne myślenie i pogłębianie wiedzy, ale także pomagać w rozwijaniu i doskonaleniu zdolności manualnych czy artystycznych.

Staramy się dostosowywać ofertę edukacyjną do wszystkich grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, dorośli, seniorzy. Co jakiś czas prowadzimy też zajęcia międzypokoleniowe, które pomagają we wzajemnym uczeniu się, przekazie wiedzy i umiejętności, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych między sobą.
Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum również z Działu Sztuki i Biblioteki Naukowej lub zapraszanych gości.
W Dziale Naukowo-Oświatowym zajmujemy się organizacją ale też prowadzeniem i przygotowywaniem prelekcji, wykładów, prezentacji multimedialnych oraz filmów.

Pragniemy też pokazywać i udostępniać w przystępny sposób bogate zbiory eksponatów, które gromadzi muzeum, zainteresować i zainspirować do poznawania historii naszej małej ojczyzny, czerpania z niej wiedzy i wyciągania wniosków.

Naszym celem jest docieranie do coraz szerokiego grona odbiorców, uczenie przez obcowanie ze sztuką, poznawanie bogactwa materialnego i duchowego naszego regionu, w którym spotkały się kultury różnych narodów to główne zadania uczące wrażliwości, szacunku oraz tolerancji dla inności.

Popularyzujemy ideę muzeum otwartego. Wychodzimy poza mury instytucji, niektóre lekcje muzealne prowadzimy w mieście, by „ in situ” podziwiać zabytki i odkrywać zaklęte w nich historie. Od lat zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, angażujemy się społecznie współpracując z Wolontariatem Europejskim i kłodzkimi stowarzyszeniami, min ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Osób 60 plus "Radość", Uniwersytetem III wieku.

Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowywanie wielu ekspozycji, ich aranżację, projektowanie oraz opracowywanie tekstów informacyjnych i źródłowych.

Zajmujemy się też sporządzaniem artykułów do lokalnych gazet i platform internetowych. Opisujemy odbywające się wystawy, koncerty, prelekcje i coroczne imprezy.

Naszym zadaniem jest opracowywanie projektów graficznych do wystaw, koncertów i innych wydarzeń muzealnych. Tworzymy plakaty, ulotki, zaproszenia, foldery, banery, tablice informacyjne i inne druki ulotne oraz projekty wirtualne/internetowe.

Zajmujemy się też reklamą w mieście, ale też rozsyłaniem informacji o wydarzeniach mailowo oraz propagowaniem naszych działań na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem zapowiedzi o wydarzeniach muzealnych prosimy o wysłanie maila na adres: dno@muzeum.klodzko.pl

Podejmujemy działania popularyzatorskie oraz informacyjne, jesteśmy też autorami wielu projektów dotowanych przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu możemy w większej skali pokazać możliwości i potencjał muzeum oraz nawiązywać współpracę z innymi muzeami w Polsce oraz za granicą, prowadząc tym samym do realizacji wspólnych ciekawych projektów, wystaw, prelekcji i warsztatów.

Przez niemal cały tydzień obsługujemy też ruch turystyczny w muzeum oprowadzając po placówce liczne grupy zainteresowanych turystów jak i lokalnych odwiedzających.

Organizujemy imprezy kulturalne takie jak coroczna Noc Muzeów czy Nocne Zwiedzanie Miasta z Dreszczykiem, kluczowe dla działalności muzeum oraz przyciągające mnóstwo odbiorców nie tylko z Kłodzka, ale z całego kraju, a także zza granicy. Do udziału w tych wydarzeniach, oprócz widzów, zapraszamy kreatywnych artystów różnych dziedzin: muzyków, tancerzy, szczudlarzy, malarzy, rzeźbiarzy, aktorów, performerów i innych, a o pomoc w działaniach prosimy swoich przyjaciół zainteresowanych kulturą czy historią, a także wolontariuszy z Polski i ze świata, którzy zawsze biorą czynny udział w naszych działaniach.

Lekcje i warsztaty muzealne prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum (10.00 - 16.00), Zajęcia trwają od 45 min. do 120 min. i przygotowane są dla grup w zależności od zajęć od 10 do- 30 osób.

Grupy zorganizowane od 10 do 30 osób, chętne do zwiedzania, zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum (10.00 - 16.00) oraz w soboty i niedziele (11:00-17:00)
Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu: telefonicznie - 74 867 35 70 w. 23 lub osobiście w Dziale Naukowo-Oświatowym MZK.

 

 

 

Kontakt

Osoby odpowiedzialne e-mail Telefon

kustosz
Joanna Jakubowicz

dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)
asystent muzealny
Anna Franczukowska
dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)
adiunkt
Malwina Karp
dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)

Działania edukacyjne

dzieci

Działania edukacyjne Muzeum Ziemi Kłodzkiej skupiają się przede wszystkim wokół tematyki regionalnej. Zapraszamy na wykłady, prelekcje, warsztaty, prezentacje filmów, lekcje muzealne i biblioteczne. Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum lub zapraszanych gości. Staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną do wszystkich grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).

Subskrybuje zawartość