Działania edukacyjne

dzieci

Działania edukacyjne Muzeum Ziemi Kłodzkiej skupiają się przede wszystkim wokół tematyki regionalnej. Zapraszamy na wykłady, prelekcje, warsztaty, prezentacje filmów, lekcje muzealne i biblioteczne. Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum lub zapraszanych gości. Staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną do wszystkich grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie). Popularyzujemy ideę muzeum otwartego, dlatego od lat zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli (w każdy pierwszy czwartek miesiąca w muzeum spotykają się nauczyciele/bibliotekarze, aby ustalić i zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną naszego muzeum). Chcielibyśmy, aby każda klasa przynajmniej raz w roku odwiedziła nasze muzeum.

Lekcje prowadzone są we wtorki środy, czwartki i piątki w godzinach otwarcia muzeum (10.00 - 16.00),

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu lekcji telefonicznie (74 867 35 70 w. 23) lub osobiście w Dziale Naukowo-Oświatowym MZK.

Proponowane tematy lekcji i warsztatów muzealnych: