Wydawnictwa

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 3.

Zeszyty 3.jpg

W 3 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi: 

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 4.

Zeszyty 4.jpg

W 4 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY
-Ursula Wolf - Kronika wsi Jaworek , Marian Haisig - Herby miast Ziemi Kłodzkiej.
-Jerzy Lodowski - Badania archeologiczne na Ziemi Kłodzkiej w okresie powojennym
-Krystyna Toczyńska-Rudysz - Sto lat kłodzkich poczynań muzealnych, cz. III (1964-1986)
-Krzysztof R. Mazurski - Sozologiczne problemy Ziemi Kłodzkiej

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 5.

Zeszyty 5_0.jpg

W 4 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY

-Mateusz Goliński – Pstrążna. Z przeszłości „zakątka czeskiego” Ziemi Kłodzkiej
Artur Galas – Kłodzko w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763)
-Ryszard Kincel – Marce kłodzkiej Tawerny
-Iwona Rybka-Ceglecka – Kościół MNP w Nowej Wsi

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 6.

Zeszyty 6_0.jpg

W 6 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 7

W 7 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY
-Bogusław Czechowicz - Andrea Carove - budowniczy doby wczesnego baroku na Ziemi Kłodzkiej
-Piotr Pregiel – Pruska polityka kościelna w hrabstwie kłodzkim za panowania Fryderyka II
-Sławomir Borucki - Fresk F. A. Schefflera na plafonie refektarza klasztoru Franciszkanów w Kłodzku - opis i analiza stylistyczna Krystyna Oniszczuk-Awiżeń - Życie kulturalne Kłodzka po II wojnie światowej

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 8-9

W Zeszytach Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 8-9 znajdziemy między innymi:

Z dziejów Kłodzka. Katalog wystawy.

Z dziejów Kłodzka.jpg

Ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, zawiera szkic dziejów Kłodzka oraz opis prezentowanych na wystawie eksponatów. Dzięki zastosowaniu w części katalogowej układu chronologicznego, zgodnego z przyjętym na wystawie podziałem na kilkanaście sal ekspozycyjnych, publikacja stanowi doskonały przewodnik po wystawie.

Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju.

Publikacja towarzysząca wystawie przygotowanej przez kłodzkie muzeum z okazji jubileuszowego 60. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Na podstawie materiału ikonograficznego, opatrzonego obszernymi komentarzami w języku polskim, niemieckim i angielskim, ukazana została historia festiwali i bogata przeszłość muzyczna uzdrowiska.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne.jpg

Nakład wyczerpany.

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zawiera, w części zasadniczej, katalog muzealnej  kolekcji współczesnego szkła artystycznego, gdzie oprócz opisów prac znajdziemy noty biograficzne wszystkich autorów obiektów prezentowanych na wystawie. Część katalogową poprzedza obszerne wprowadzenie omawiające rolę szkła w kulturze europejskiej, dzieje szklarstwa na ziem i kłodzkiej i opis kolekcji wyrobów ze szkła gromadzonych przez kłodzkie muzeum.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.jpg

Bogato ilustrowana publikacja wydana z okazji 45-lecia Muzeum prezentuje poszczególne kolekcje i najciekawsze obiekty pozyskane w latach działalności placówki.  Przedstawiono krótką charakterystykę zbiorów Działów Sztuki, Historycznego, Ewidencji Zabytków, Geologiczno-Geograficznego i Biblioteki Naukowej, a więc wszystkie muzealne kolekcje z zakresu historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki, piśmiennictwa i rzemiosła.

Subskrybuje zawartość