Wydawnictwa

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2011, nr 11

okladka_zeszyty_11.jpg

Zainteresowanych dziejami Kłodzczyny pragniemy zawiadomić, że właśnie ukazał się kolejny, 11. numer „Zeszytów”. Jak sądzimy będzie on ciekawą lekturą, zawiera bowiem materiał będący efektem prac badawczych nad dziejami Kłodzczyzny, poruszający  tematy, których brak w literaturze polskojęzycznej dotyczącej regionu kłodzkiego był bardzo wyraźny.

Jak skrzat Teofil zwiedzał muzeum w Kłodzku

Rysunek1.jpg

Przewodnik po Muzeum Ziemi Kłodzkiej, adresowany do dzieci w wieku 7-11 lat. Intencją wydania publikacji, opracowanej w formie bajeczki, była chęć dotarcia do najmłodszych gości naszej placówki, w celu dostarczenia dzieciom podstawowych, dostosowanych do ich percepcji, wiadomości na temat muzeum i jego zbiorów. Chcemy także, aby książeczka była wykorzystywana jako materiał pomocniczy do organizowanych przez naszą placówkę lekcji muzealnych i warsztatów dla najmłodszych.

Żywot Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda

arnost.jpg

Wszystkim zainteresowanym dziejami Kłodzczyzny polecamy wydane w tym roku przez muzeum nieznane dotychczas źródło, powstałe na początku epoki nowożytnej, a mianowicie biografię Arnošta z Pardubic, napisaną przez pochodzącego z Nysy humanistę – Walentego Krautwalda (1490-1545), notariusza w kancelarii wrocławskiego biskupa Jana Turzona.

Kłodzko w średniowieczu

Kłodzko w średniowieczu

W grudniu 2009 r. kłodzkie muzeum wydało kolejną publikację poświęconą historii miasta - przewodnik po wystawie Kłodzko w średniowieczu. Odnalezienie śladów kłodzkiego średniowiecza podczas prac nad wystawą nie było zadaniem łatwym; wymagało przeprowadzenia wielu kwerend i przeszukania ogromnej liczby źródeł.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej NR 10

Zeszyty 10.jpg

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się dziesiąty tom periodyku  popularno-naukowegoMuzeum, który zgodnie z ustalonym przed laty programem, zawiera materiały zajmujące się szeroko pojętą problematyką regionu kłodzkiego: jego dziejami, rozwojem kulturalnym, zagadnieniami społeczno-gospodarczymi, jak również prezentuje zbiory i dokonania kłodzkiego muzeum.

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Zapraszamy na spacer po Kłodzku sprzed stu lat – publikacja – Kłodzko na dawnej karcie pocztowej – wydana w grudniu 2010 r. powstała w efekcie opracowania części kolekcji muzealnej filokartystycznej.

Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Rok 2010, ogłoszony Rokiem Marianny Orańskiej, stał się okazją do podjęcia przez różnego rodzaju dolnośląskie instytucje szeregu działań promujących osobę królewny. Bardzo aktywnie włączyło się w te przedsięwzięcia kłodzkie muzeum, organizując sympozjum naukowe Marianna Orańska a ziemia kłodzka, przygotowując wystawę planszową, która prezentowała dokonania Marianny Orańskiej na ziemi kłodzkiej, jak również publikując materiały z sympozjum.

Subskrybuje zawartość