„Słynni dziejopisarze ziemi kłodzkiej i ich dzieła”.