Rada Muzeum

Rada Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Skład Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku na lata 2012-2016 powołany został Uchwałą Nr XXIII/264/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 czerwca  2012 r. W styczniu 2015 r. ze składu Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej odwołano: Pawła Pochodyłę i Marcina Nowakowskiego. W miejsce odwołanych - decyzją Rady Miejskiej w Kłodzku - Uchwała Nr V/23/2015 z 29 stycznia 2015 r. - powołano dwóch nowych członków.  

Obecny skład Rady Muzeum:

Grzegorz Basiński - historyk sztuki, konserwator obiektów zabytkowych, członek    Akademii Przygody - stowarzyszenia z siedzibą w Twierdzy Kłodzkiej, propagator idei opieki nad zabytkami;

Wojciech Ciężkowski – hydrogeolog, prof. dr hab., pracownik dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, kierownik Zakładu Geologii i Wód Mineralnych, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, członek Komisji Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych, Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, członek International Association of Hydrogeologists, International Geographical Union, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Klubu Ekologicznego;

Leszek Michalski – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, pasjonat historii regionu, kolekcjoner, współtwórca i Prezes Zarządu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „47. Pruski Pułk Piechoty”;

Romuald Nowak - historyk sztuki, kierownik Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu – „Panorama Racławicka”, członek Rady Naukowej Muzeum we Wrocławiu, przewodniczący Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Międzynarodowej Konferencji Panoram;

Tomasz Przerwa – historyk, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w historii XIX i XX w. oraz historii Śląska, znawca dziejów turystyki sudeckiej;

Arkadiusz Wojtyła - historyk sztuki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy w Zakładzie Historii i Kultury Baroku Instytutu Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej;

Remigiusz Żytki - rzemieślnik-artysta, założyciel i członek Akademii Przygody - stowarzyszenia z siedzibą w Twierdzy Kłodzkiej, instruktor młodzieżowy, społeczny propagator idei opieki nad zabytkami.