Nowe lekcje

Zielnik kłodzki

zielnik kłodzki gwiazdnica wielkokwiatowa mini.jpg

Zielnik kłodzki

Zajęcia pogłębiające wiedzę na temat kłodzkich ogrodów klasztornych, zielarstwa i propagujące tak ważne w dzisiejszych czasach zdrowe odżywianie. Kilka słów o tym jak zrobić własny zielnik, wspólne poszukiwanie roślin na kłodzkich łąkach oraz kolorowanie, rysowanie i podpisywanie wybranych ziół.

Wstęp 10 zł od osoby

Czas trwania: 90-120 minut.

Spacerownik po Kłodzku Andreasa Ernsta

Spacerownik

Spacerownik po Kłodzku Andreasa Ernsta

Lekcja w plenerze poświęcona kłodzkiej architekturze przełomu XIX i XX wieku.
Każdy uczestnik zajęć otrzyma Spacerownik po Kłodzku Andreasa Ernsta.

Wstęp 18 zł od osoby

Czas trwania: 90 - 120 minut.

 

Przez dziurkę od klucza

Andrzejki

Przez dziurkę od klucza
Lekcja muzealna podczas której uczestnicy poznają historię Andrzejek, a następnie wezmą udział we wróżbach andrzejkowych.

Zwierzaki

Zwierzaki

Zwierzaki

Zabawa edukacyjna w muzeum lub w plenerze polegająca na odkrywaniu elementów dekoracyjnych z motywami zwierzęcymi w kłodzkiej architekturze.

Wstęp 10 zł od osoby

Czas trwania: 90-120 minut.

 

Historia meblarstwa

Meblarstwo

Historia meblarstwa
Lekcja poświęcona dziejom meblarstwa na przykładzie mebli prezentownych w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Wstęp 10 zł od osoby, czas trwania: 45-60 minut.

 

Secesja

secesja.jpg

Secesja
Lekcja omawiająca charakterystyczne cechy secesji na podstawie kłodzkich zabytków.

Wstęp 10 zł od osoby, czas trwania: 45-60 minut.

Gotyk

Gotyk

Gotyk
Lekcja w kolegiacle p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny omawiająca kłodzki gotyk.

Wstęp 10 zł od osoby, czas trwania: 45-60 minut.

 

Barok

Barok

Barok
Lekcja w kolegiacle p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny omawiająca kłodzki barok.

Wstęp 10 zł od osoby, czas trwania: 45-60 minut.

Monotypia na wesoło

ElbietaWidawskamini.jpg

Monotypia na wesoło
Warsztaty tworzenia niepowtarzalnych grafik inspirowanych techniką monotypii. Podczas zajęć wykonamy prace przedstawiające między innymi kłodzkie zabytki czy abstrakcje, będziemy rysować i odciskać, posłużymy się liśćmi, trawami, wycinankami i innymi możliwymi do odbicia elementami, tworząc fantazyjne, barwne kompozycje.

monotypia (gr. monos – jeden, typos – odbicie) – artystyczna technika graficzna pozwalająca na uzyskanie tylko jednej odbitki.

KoLekcja w Muzeum

Kolekcja

KoLekcja w Muzeum
Uczestnicy warsztatów korzystając z zeszytu kolekcjonera wykonują zadania związane z prezentowanymi na wystawach eksponatami i wypełniają karty muzealne

Wstęp 10 zł od osoby,

Czas trwania: 60 - 90 minut.

Zapraszamy grupy zorganizowane do 25 osób.

Subskrybuje zawartość