11 lutego 2011 r. Zakończenie obchodów Roku Marianny Orańskiej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.