Atrakcje Turystyczne Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej

13.12.2019 17:00
Pocztówka

Zapraszamy na wernisaż wystawy pocztówek i promocję najnowszej publikacji Atrakcje Turystyczne Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 13 grudnia 2019 r., godz. 17.00

W programie:

• Prezentacja publikacji – kustosz Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

• Otwarcie wystawy „Atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej”

 

Podczas spotkania sprzedaż wydawnictwa w cenie promocyjnej

wstęp wolny

 

____________
ENG

Tourist Attractions of Kłodzko Land on old postcards from the collections of the Museum of Kłodzko Land

13.12.2019 17:00

Visit the opening of the exhibition of postcards and attend the presentation of the latest publication of Tourist Attractions of Klodzko Land on old postcards from the collections of the Museum of Kłodzko Land - December 13, 2019, at 17.00.

The activities include:

  • Presentation of the publication – curator Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
  • Opening of the exhibition "Tourist Attractions of Kłodzko Land on Old Postcards"

The entrance is free!

_______________________________________________________________

Od drugiej połowy XIX wieku trwał intensywny rozwój turystyki na terenie ziemi kłodzkiej. Z myślą o turystach i kuracjuszach zaczęto wydawać odpowiednio zredagowane mapy i przewodniki, a także pamiątkowe pocztówki.

Zespół kart pocztowych o tematyce turystycznej jest dominujący w muzealnej kolekcji filokartystycznej. Karty te ukazują rozwój infrastruktury w poszczególnych częściach ziemi kłodzkiej, dokonujący się na przestrzeni minionych wieków, a także nieistniejące już obiekty. Najczęstszym ich motywem są budowle turystyczne – schroniska, gospody, zajazdy, wieże widokowe, górskie drogi, a także piękne krajobrazy, atrakcje geograficzne i różne formy skalne – podziwiane niezmiennie do dziś. Do najstarszych i najpiękniejszych kart pocztowych należą „Grussy” – karty typu „Pozdrowienia z …” wykonane w technice litografii lub chromolitografii. Szczególnie cenne są karty widokowe przypominające i dokumentujące działalność osób zasłużonych dla rozwoju turystyki, m.in. rodziny Pablów i Stieblerów w Karłowie czy Heinricha Rübartscha na Orlicy, a także pokazujące uroki ówczesnych górskich miejscowości letniskowych.

Zapraszając do obejrzenia wystawy, proponujemy romantyczną wędrówkę po ziemi kłodzkiej i zwiedzanie jej tak, jak to czynili turyści 100 lat temu