Zdarzenia

« 20-09-2014 »
sb
20.09.2014 17:00

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku na otwarcie wystawy „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.", które odbędzie się 20 września 2014 o godz. 17.00. Na wystawie zaprezentowane zostaną  mapy, książki i weduty śląskich miast ze zbiorów Haus Schlesien w Königswinter, w tym słynna mapa wrocławskiego nauczyciela i kartografa Martina Helwiga z 1561 r. To niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich innych map śląskich.

Subskrybuje zawartość