IMAGINACJE

01.10.2016 17:00
Vít V. Pavlík, Z cyklu zivly, 2006, akryl na platne,120x100 cm

Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaprasza na wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystów Czech Południowych (Asociace jihočeských výtvarníků)  IMAGINACJE - 1 października 2016 r. o godz. 17.00
 

Artyści prezentujący prace na wystawie:

Teodor Buzu

Zdeněk Harazin

Vít V. Pavlík

Tomáš Pergler

Karel Peřina

Radomír Postl

Vlastimil Slabý

Josef Synek

Luděk Stukbauer

 

Wystawa Stowarzyszenia Artystów Czech Południowych pt. IMAGINACJE przedstawia przekrój współczesnych wydarzeń artystycznych w południowych Czechach. Prezentuje obrazy, rysunki, grafiki i zdjęcia.
Stowarzyszenie Artystów Czech Południowych (Asociace jihočeských výtvarníků) jest stowarzyszeniem artystów mających siedzibę w Czeskich Budziejowicach, będących jego artystycznym i organizacyjnym centrum. Stowarzyszenie Artystów Czech Południowych powstało zaraz po listopadzie 1989 roku, na skutek transformacji regionalnego oddziału byłego Związku Czeskich Artystów, aby w nowych warunkach bronić i promować interesy artystów zarówno w życiu społecznym, jak również w zawodowym, przyczyniając się do stworzenia nowej organizacji życia artystycznego w południowych Czechach.
Historia stowarzyszenia artystów profesjonalnych w południowych Czechach ma głęboką i zakorzenioną tradycję. 24 października 1925 roku malarz Otto Matousek i architekt Karel Chochola założyli Związek Artystów Czech Południowych. Obecnie stowarzyszenie zrzesza artystów i twórców z wielu obszarów kultury, tj. malarzy, grafików, rzeźbiarzy i artystów różnych dyscyplin sztuki użytkowej, w tym znane osobistości z kierunków teoretycznych nowoczesnych dziedzin. Liczba jego członków i obszar działania sprawia, że Stowarzyszenie Artystów Czech Południowych jest jednym z największych regionalnych stowarzyszeń zawodowych.
Stałym i bardzo ważnym dążeniem stowarzyszenia artystycznego w południowych Czechach, jest między innymi wysiłek wkładany w przezwyciężenie negatywnego, zakorzenionego terminu "kultura regionalna". Jego działania nie są ograniczane jedynie do prezentowania twórczości artystów z regionu Czech południowych, ale kierowane są również poza granice kraju, konfrontując jakość czeskiej sztuki współczesnej z najlepszą sztuką współczesną na świecie.
Wystawa „ImaginacjE“ jest prezentacją wybranych prac kilku największych artystów z różnych gatunków i działań artystycznych. To właśnie owa różnorodność poglądów i technik artystycznych jest najcenniejszym osiągnięciem, które umożliwia wykorzystanie nowych doświadczeń i inspiracji. Dzieło sztuki, podobnie jak muzyka, opiera się na relacji pomiędzy subiektywną wizją i możliwościami, jakie dają uzdolnienia techniczne. Auguste Renoir powiedział kiedyś, że „malarstwo nie jest tylko marzeniem na jawie, ale przede wszystkim kunsztem rzemieślniczym". Dzięki wystawie Stowarzyszenia Artystów Czech Południowych zaobserwować można, że zręczność rzemiosła na pewno nie zniknęła.

mgr Vít V. Pavlík
Prezes Stowarzyszenia Artystów Czech Południowych