Informacja dla zwiedzających

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Regulamin dotyczący zwiedzania wystaw stałych i czasowych obowiązujący w czasie pandemii COVID-19:

Zwiedzanie odbywa się indywidualnie lub rodzinnie w grupach zorganizowanych o ograniczonej liczebności: nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.

Do ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zwiedzający zobowiązani są do wstępu do Muzeum w maseczkach ochronnych.

Po wejściu do muzeum, przy recepcji zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.

Przy zakupie biletów, wydawnictw, pamiątek oraz przy innych kontaktach z pracownikiem Muzeum konieczne jest noszenie maseczki zakrywającej nos i usta.

Zwiedzający poruszają się po obiekcie muzeum stosując się do poleceń opiekunów wystaw.

Umożliwia się korzystanie z szatni, multimediów i urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnia bezpieczeństwa, pracownicy pełniący dyżur merytoryczny mogą zadecydować o przerwach w zwiedzaniu Muzeum.

Zmiany w regulaminie zwiedzania wprowadzono na podstawie:

- Statutu Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

- Kodeksu Pracy, art.207, ust. z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.