Miła informacja

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Nasza muzealna Koleżanka Krystyna Oniszczuk-Awiżeń wraz z Zofią Mirską,, Tomaszem Duszyńskim i Mirosławem Awiżeniem otrzymali dyplomy oraz statuetki Honorowych Obywateli Kłodzka.
Gratulujemy!
Zapraszamy na film zrealizowany przez Telewizję Kłodzką: