"Ożywiona glina" oraz "Cyjanotypia i mokry kolodion" - warsztaty Fundacji Spichlerz Kultury w Muzeum Ziemi Kłodzkiej