Projekt: Franz Wagner 1887-1942 kłodzki rzeźbiarz

Z wielka radością informujemy, że w dniu 26.02. 2024 r. otrzymalismy informację o dofinansowaniu projektu "Franz Wagner - kłodzki rzeźbiarz" przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projekt zakłada zorganizowanie dwujęzycznej wystawy popularyzującej dzieła kłodzkiego rzeźbiarza Franza Wagnera (1887-1942), mało znanego mieszkańcom Kłodzka i Niemiec. Wykształcony w przedwojennej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach artysta tworzył w duchu neobarokowym oraz modernistycznym. Wystawa będzie podsumowywała dorobek rzeźbiarza, ukaże obecny stan wiedzy na temat twórcy. Jej wielowymiarowy charakter, dzięki zastosowanym rozwiązaniom aranżacyjnym, pozwoli widzom znaleźć się w pracowni kłodzkiego rzeźbiarza, docenić piękno, często niszczejącej, rzeźby kamiennej oraz drewnianej artysty głęboko związanego ze swoją małą ojczyzną - ziemią kłodzką. Na wystawie zostaną pokazane oryginalne dzieła Franza Wagnera, dokumenty, projekty, przedwojenne oraz współczesne fotografie z jego realizacjami. Wystawie będą towarzyszyły także, pogłębiające wiedzę o artyście, następujące działania: wydanie dwujęzycznego katalogu do wystawy, zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki polsko-niemieckiej w poszukiwaniu dzieł artysty (przyjazd grupy z Görlitz), przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz pokaz mobilnej wersji wystawy o jego życiu i twórczości w Muzeum Śląskim w Görlitz.

Das Projekt beinhaltet die Organisation einer zweisprachigen Ausstellung zur Präsentation der Werke des Bildhauers Franz Wagner (1887-1942) aus Glatz (Kłodzko), dermit seiner Heimat, dem Glatzer Land, tief verbunden war, und heute in Polen und Deutschland kaum bekannt ist. Der in der Vorkriegszeit an der Kunstgewerbeschule in Warmbrunn ausgebildete Künstler schuf im neobarocken und modernistischen Geist. Die Ausstellung gibt einen Überblick über sein Schaffenund zeigt dazu den aktuellen Wissensstand. Ihre Gestaltung wird es dem Betrachter ermöglichen, sich in die Werkstatt des Bildhauers zu versetzen, die Schönheit seiner oft verfallenden Stein - und Holzskulpturen zu würdigen. Die Ausstellung umfasst Originalwerke von Franz Wagner, Dokumente, Projekte, Fotografien aus der Vorkriegszeit und zeitgenössische Aufnahmen seiner Werke. Zum Begleitprogramm gehören: die Veröffentlichung eines zweisprachigen Ausstellungskatalogs, die Organisation und Durchführung einer polnisch-deutschen Exkursion auf den Spuren Wagners Werke (Gruppe aus Görlitz), die Vorbereitung und Durchführung eines Vortrags sowie die Präsentation einer mobilen Version der Ausstellung im Schlesischen Museum in Görlitz.

 

Naszym partnerem w projekcie jest: Schlesisches Museum zu Görlitz

Plakat - Franz Wagner (1887-1942) kłodzki rzeźbiarz/ein Glatzer Bildhauermeister

Sponsor:

Partner: