Wakacje w muzeum - "Wędrówki z aparatem fotograficznym po ziemi kłodzkiej"