"Zabójstwo i pojednanie – kamienne krzyże na ziemi kłodzkiej w XV – XVII wieku."

25.11.2016 16:30
Krzyż Marty, fot. T. Gmerek

Wykład dr. Daniela Wojtuckiego pt. Zabójstwo i pojednanie –  kamienne krzyże na ziemi kłodzkiej w XV – XVII wieku.

 

Dr Daniel Wojtucki jest historykiem i archiwistą, pracownikiem dydaktycznym w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego; od lat z wielką pasją bada zagadnienia związane z dawnym wymiarem sprawiedliwości, jak też średniowieczną i nowożytną historią Śląska, czy wybranymi aspektami dziejów wojskowości. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską na temat urzędu kata miejskiego i jego warsztatu pracy na Śląsku i Górnych Łużycach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych oraz publikacji książkowych. Jego prace: Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku (wyd. 2009) oraz Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim… (wyd. 2014) określone zostały mianem „najwartościowszych opracowań ostatnich lat”. Pełni funkcję Prezesa Zarządu, założonego w 2007 r., Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa.