Zabójstwo i pojednanie – kamienne krzyże na ziemi kłodzkiej w XV – XVII wieku.